Kaip Jūs galite prisidėti

Pozityvios tėvystės laboratorijos nariai bus įtraukti į eksperimentinę socialinių tyrimų grupę, dalyvaus diskusijose, seminaruose, pildys klausimynus. Analizuosime ir diskutuosime, kartu kursime priimtiniausią Lietuvos šeimoms pozityvios tėvystės modelį. Surinkta tiriamoji medžiaga  bus panaudota kuriant pozityvios tėvystės virtualią platformą. Web platformoje tėvai ir ugdytojai turės galimybę žiūrėti video paskaitas arba klausyti audio medžiagą, skaityti straipsnius. Kad palengvinti informacijos įsisavinimą medžiaga bus iliustruojama praktinėmis žaidybinėmis situacijomis.

Užsiregistravę į Pozityvios tėvystės laboratoriją turėsite galimybę dalyvauti šiose PTL veiklose:

  • Fokus grupėse, kuriose pagal iš anksto numatytas temas bus diskutuojama vaikų ugdymo klausimais, ieškant kiekvienai šeimai priimtiniausių pozityvios tėvystės receptų;
  • Edukaciniuose visos šeimos ar tik tėvų interviu, kurių metu turėsite galimybę pasidalinti savo patyrimais ir aptarti problemines vaikų ugdymo situacijas bei savo vaikystės patirtis;
  • Grupinėse supervizijose šeimoms, kurių metu pagal pasirinktą temą bus diskutuojama kartu su visa šeimų grupe, taikant WANDA ir kitus metodus;
  • Siekiant gauti grįžtamąjį ryšį ir nustatyti PTL darbo efektyvumą prašysime Jūsų užpildyti vaikų ugdymo metodologinius klausimynus.

Registruokitės į Pozityvios tėvystės laboratoriją.