Ką Jūs gausite

Šiuolaikinėms šeimoms iškylančios vaikų ugdymo problemos atskleidžia, kad šių dienų vaikai yra kitokie ir mes turime gebėti užmegzti su jais ryšį, bendradarbiauti ir padėti jiems ugdytis savarankiškais ir disciplinuotais žmonėmis. Dalyvaudami Pozityvios tėvystės laboratorijos vaikų ugdymo moksliniuose tyrimuose turėsite išskirtinę galimybę susikurti savo vaikų ugdymo filosofiją paremtą pozityvios tėvystės principais. Aktyviausi pozityvios tėvystės laboratorijos nariai taps mūsų ambasadoriais, kurie švies savo bendruomenes pozityvios tėvystės klausimais.

Šeimos dalyvaujančios PTL veikloje turės galimybę:

  • Nemokamai gauti naujausiais tyrimais pagrįstą vaikų ugdymo edukacinę medžiagą;
  • Su Pozityvios tėvystės laboratorijos specialistais aptarti šeimoje kylančias problemines vaikų ugdymo situacijas ir kartu rasti sprendimą;
  • Visa šeima galės dalyvauti teminėse pozityvios tėvystės paskaitose, taikant įvairius sumaniosios edukacijos, fotografijos terapijos, dailės ir teatro edukacijos elementus;
  • Kartu su vaikais galės dalyvauti sužaidybintose probleminių situacijų rekonstrukcijose, tokiu būdu ne tik lavindami savo pozityvios tėvystės įgūdžius bet ir stiprindami ryši su vaikais, lavindami jų socialinius įgūdžius ir atskleisdami kūrybinį potencialą;
  • Gauti nuolaidas į kitas PTL organizuojamus paskaitas ir seminarus.

Registruokitės į Pozityvios tėvystės laboratoriją.